SPÆNDENDE NYT

Restaurering og nybyggeri

Stenbjerg Ejendomme og Opnør Ejendomme har løbende store og små byggeprojekter i gang.

Herunder kan der læses mere om et par udvalgte projekter.

Ny bebyggelse ved Dimen

I løbet af 2023 igangsættes byggemodningen af området ved Dimen og Stolligvej.

Området er planlagt med et område med 19 villagrunde og to tæt/lav bebyggelser, et seniorbofællesskab med 32 enheder og 26 almindelige lejeboliger.

Søndertorv Aabenraa

Som del af en større plan for vores bygninger ved Søndertorv igangsættes snarest restaurering af Søndergade 12. Her vil blive indrettet 3 lejeboliger på ca. 80 m2 med egen indgang, i to plan.