OM OS

Opnør Ejendomme

OPNØR EJENDOMME

Rhederi M. Jebsen A/S

Rhederi M. Jebsen A/S blev grundlagt i 1878 under navnet Partenreederei M. Jebsen af Michael Jebsen (1835-1899).

I Michael Jebsens familie havde der i flere generationer været både søfolk og købmænd. Selv havde han en taget uddannelse som skipper, og som kaptajn førte han forskellige sejlskibe især til Sydamerika. Fra 1874 til 1882 arbejdede Jebsen som flådebestyrer hos stålfirmaet Krupp og boede med sin familie i Nederlandene. I denne tid opnåede han omfattende viden indenfor skibsbefragtning og blev i 1878 selvstændig reder.

Ved siden af sin rederivirksomhed var Michael Jebsen politisk interesseret og blev blandt andet byrådsmedlem i Aabenraa og deputeret i den tyske rigsdag i Berlin.

I 1882 fik rederiet kontor i familien Jebsens hus på Skibbrogade 17 i Aabenraa. Her forblev det i ca. 90 år, indtil firmaet i 1973 flyttede til nybyggede lokaler på Skibbrogade/Michael Jebsens Plads, hvor det er hjemmehørende den dag i dag.

Fra dampskibsrederi til ejendomsselskab

Jebsens dampskibsrederi var på sin tid enestående i Aabenraa. I 1800-tallet havde man oplevet en blomstringstid for sejlskibsfarten og i lang tid fastholdt denne. Michael Jebsen satsede dog på, at dampteknologien var fremtiden og udvidede kontinuerligt sin flåde.

Skibenes område var i mange årtier de østasiatiske farvande, hvor der blev oprettet forskellige ruter, især sejlads langs den kinesiske kyst. Da det var her, den egentlige fragtforretning primært blev afholdt, opstod et ønske om en central korrespondent på stedet. Derfor grundlagde Michael Jebsens ældste søn Jacob Jebsen (1870–1941) sammen med sin kompagnon Johann Heinrich Jessen (1865–1931) i 1895 firmaet Jebsen & Co. i Hongkong, som i begyndelsen især fungerede som agentur for Rhederi M. Jebsen A/S og således repræsenterede dets forretninger i Østen.

Senere udvikledes firmaet til en diversificeret im- og eksportvirksomhed i forskellige lande, som i dag agerer i Hongkong og Kina som Jebsen & Co. Ltd., i Sydøstasien som Jebsen & Jessen Pte. Ltd. og i Hamborg som Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG med fokus på produktion, teknik, handel, logistik og investering.

I verdenskrigenes medfør opstod der mange udfordringer for rederiet, der begge gange tabte dispositionsretten over sin flåde. Efter krigsårene kunne rederidriften dog genopbygges, og med tiden blev gamle forretningsforbindelser genoptaget. 

I 1960’erne og 1970’erne afveg man fra den traditionelle kystsejlads i Østasien og udvidede aktivitetsområdet med sejlads i interkontinentalt farvand til Australien, New Zealand og Canada, senere også til Afrika og Sydamerika.

Stor alsidighed af stykgods blev transporteret for forskellige befragtere, deriblandt fødevarer, levende husdyr, maskiner og køretøjer. I 1970’erne begyndte rederiet med containersejlads.

I 1979 ophørte den aktive rederivirksomhed for Rhederi M. Jebsen A/S, der blandt andet var blevet svækket af oliekrisernes virkning på den økonomiske vækst og verdenshandlen, og de tilbageværende skibe blev solgt. Rederiet havde i alt 49 skibe, heraf 42 dampskibe og 7 motorskibe.

Første skib: Fragtdamperen Signal, købt i 1878, bygget af Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, solgt i 1887

Sidste skib: Motorskibet Emma Jebsen, bygget i 1972 hos Nobiskrug i Rendsborg, solgt i 1979

I de kommende årtier tog rederiet sig af andre forretningsområder, heriblandt udlejning af lejemål til private og erhverv, der primært er beliggende i Aabenraa midtby. I 2011 registreredes binavnet Opnør Ejendomme A/S, der sørger for udlejningen. ”Opnør” er byens ældste navn, der betyder ”åben strandbred” og kendes fra middelalderen.